Elméleti követelmények BA és osztatlan 10 féléves tanári szakirányokon

A szolfézs - zeneelmélet felvételi vizsga követelményei
hangszeres, illetve énekes szakirányokon

 

Szolfézs

Írásbeli

 • Dallamlejegyzés
  1. alapvetően XX. századi, egyszólamú műzenei részlet violin,- vagy basszuskulcsban, magadott kezdőhangról
  2. kétszólamú műzenei részlet violin - és basszuskulcsban, megadott az egyik szólam kezdőhangja (ritmussal), vagy az előjegyzés
 • Hallásgyakorlat
  1. 10 négyeshangzat-fordítás lekottázása a megadott legmélyebb hangra építve,
  2. 10 hangköz kottázása és megnevezése, megadott valamelyik hangja alapján

Korábbi felvételi pédák (szolfézs - írásbeli):

példa 1.


Szóbeli

 • Lapról éneklés: kb.10 ütemes, ritmikailag összetettebb, kromatikus (egyszólamú) műzenei részlet hangnévvel vagy szolmizálva énekelve
 • Hangközlánc: - mintegy 10-12 hangköz fordulat éneklése folyamatosan, nem kottakép, hanem a hangközök megnevezése alapján

Hozott anyagot nem kérünk!

Korábbi felvételi példák (szolfézs - szóbeli):

példa 1.
példa 2.
példa 3.
példa 4.
példa 5.
példa 6.
példa 7.Zeneelmélet

Írásbeli

 • Diktálások:
  1. 4-szólamú, hangnemben maradó összhangzattani példa kidolgozása
   fokszám megnevezéssel, megadva az előjegyzés
  2. Bach korál részlete ( 2 vagy 3 korál sor) szélső szólamok lejegyzése és az akkordok megnevezése
  3. bécsi klasszikus műzenei részlet szélső szólamainak lejegyzése és
   akkordjainak megnevezése
 • Olyan feladatok, amelyek kidolgozása révén a jelölt tanúságot tehet a harmóniák közötti tájékozódásáról, önálló alkalmazási készségéről:
  1. rövid akkordsorok összeállítása megadott basszusra
  2. "félbehagyott" akkordsor folytatása - befejezése (szólamszerkesztéssel)
 • Olyan feladatok, amelyek a szólamszerkesztési törvények elsajátítását ellenőrzik: megadott akkordsor (5-6 harmóniából álló) precíz kidolgozása

Korábbi felvételi példák (zeneelmélet - írásbeli):

példa 1.


Szóbeli

 1. kb. 10-16 akkordból álló harmóniasor diktálása zongorán
 2. Formatani villámkérdések (pl. szonátaforma, periódus, kóda, expozíció, stb.)
 3. 2-3 kérdés, ami a zeneirodalmi tájékozottságot illeti, különös tekintettel a jelölt hangszerére, annak irodalmára (ill. történetére)

Zongora kötelező felvételi anyag minden hangszer számára:

1 Bach mű
1 Bartók mű (a Mikrokozmosz III – IV. füzetéből , vagy a Gyermekeknek II – III- IV. füzetéből)
2 szabadon választott mű ( az egyik lehetőleg bécsi klasszikus szonatína I. tétele legyen)

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Véradás 2021. október 19. 10:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Kurzuskiírási időszak vége 2021. október 22.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00