Követelmények osztatlan 10 féléves zenetanári és BA szakirányokon

Szakmai (hangszeres) felvételi vizsgakövetelmények

Zongora felvételi anyag

1 Bach prelúdium és fúga
1 bécsi klasszikus szonáta
1 virtuóz jellegű etüd
1 romantikus mű
1 XX. századi mű
1 ismeretlen mű lapról olvasása

Orgona felvételi anyag

1 preklasszikus mű (német, németalföldi, olasz, francia, spanyol barokk)
1 trió tétel
1 szabadkompozíciós (prelúdium – toccata - fantázia és fúga) Bach mű
1 romantikus mű
1 XX. századi mű

Magánének felvételi anyag

1 könnyebb preklasszikus ária
3 különböző stílusú dal
1 magyar népdal kiséret nélkül vagy feldolgozásban

Ütőhangszerek felvételi anyag

- zenekari állások, részletek játszása kottából vagy kotta nélkül, (válogatva a részletes jegyzékből) minden ütőhangszeren
- dallamhangszeren egy mű vagy tétel játszása kotta nélkül
- lapról játék minden hangszeren

Gitár felvételi anyag

1 klasszikus vagy romantikus etűd
1 barokk ciklikus mű egy bonyolultabb (pl. fúga), vagy több egyéb tétele
1 szonáta formában írt tétel

Hegedű felvételi anyag

Egy etűd a kialakult gyakorlat szerint (Rode, Gavinies, Dont, Wieniawski)
Egy tétel J. S. Bach szólószonátái vagy partitái közül
Egy tetszés szerinti hegedűverseny saroktétele (kadenciával)
Egy előadási darab vagy koncert lassú tétele vagy szonátatétel vagy az ellentétes karakterű másik tétel J. S. Bach szólószonátái vagy partitái közül

Mélyhegedű felvételi anyag

2 különböző karakterű etűd
1 Bach tétel (csellószvitekből vagy hegedű szólószonátából)
1 versenymű saroktétele
1 előadási darab

Gordonka felvételi anyag

2 különböző karakterű etűd
1 Bach tétel
1 versenymű gyors tétele
1 előadási darab, vagy versenymű lassú tétele

Nagybőgő felvételi anyag

1-1 etűd J.Hrabe I. füzetéből ill. J.E. Storch I. füzetéből
1 kötelező etűd, melyet a jelentkező a felvételi előtt egy hónappal kap meg
1 szonáta lassú és gyors tétele
1 versenymű saroktétele
1 könnyebb zenekari állás lapról olvasása

Fuvola felvételi anyag

- 2 különböző karakterű etűd
- 2 tétel (lassú-gyors) egy barokk szonátából (nem Bach!) vagy egy Telemann-szólófantázia
- 2 tétel (lassú-gyors) egy klasszikus fuvolaversenyből (nem Mozart!)
- szabadon választott 19. vagy 20. századi mű zongorakísérettel
Legalább egy mű kotta nélkül játszandó!

Klarinét felvételi anyag

2 különböző karakterű etűd
Bármely versenyműből egy gyors és egy lassú tétel
1 előadási darab

Oboa felvételi anyag

Összes dúr és moll skála
1 Händel szonáta lassú és gyors tétele
1 különböző karakterű etűd
Haydn : C – dúr oboaverseny I. tétele kadenciával

Fagott felvételi anyag

Skálák különböző ritmusképletekkel
2 különböző karakterű etűd
1 barokk szonáta lassú és gyors tétele
1 klasszikus versenymű lassú és gyors tétele
1 előadási darab

Trombita felvételi anyag

Kötelező etűd: O.Bohme: 12 (kotta nélkül)
1 barokk vagy klasszikus versenymű vagy szonáta lassú és gyors tétele (kotta nélkül)
1 XX.sz-i előadási darab (lehetőleg kotta nélkül)       
lapról játék (egy romantikus etüd)                                                                         

Kürt felvételi anyag

Etűdök: Gallay: 7
Maxim A: III.füzet 7.
valamelyik klasszikus versenymű első tétele saját kadenciával az alábbiak közül:
Mozart III. IV. Esz – dúr kürtverseny
Rosetti: Esz – dúr kürtverseny
J.Haydn: D – dúr kürtverseny
1 szabadon választott előadási darab

A felvételi műsora kotta nélkül játszandó!

Harsona felvételi anyag

Tenor harsona
Kopprasch II. 35
Blazsevics: 22
barokk szonáta lassú és gyors tétele
1 romantikus vagy XX.századi mű

Tuba felvételi anyag

2 különböző karakterű etűd: Blazevich: 20 gyakorlat
Kopprasch: 35 gyakorlatból
1 barokk szonáta lassú és gyors tétele
1 versenymű tétel

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Véradás 2021. október 19. 10:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Kurzuskiírási időszak vége 2021. október 22.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00