Követelmények hangszerművész MA szakokon

Szakmai (hangszeres) felvételi vizsgakövetelmények a hangszerművész mesterszakokra (MA)


Karmester (fúvószenekari karnagy) MA:

1. Lapról olvasás: Vezénylési készség bemutatása korrepetitor segítségével megszólaltatott művekkel.  (A vezénylendő mű kottáját a jelölt a vizsgán kapja kézhez, a bizottság rövid felkészülési időt biztosít.)

2. Előre kiadott vezénylendő anyag:

Hidas Frigyes: Fantázia és Fúga I. tétel

Gustav Holst: II. F-Dúr Szvit III. tétel

Alfred Reed: A Little Concert Suite II. tétel

Bogár István: Hellas – Görög szvit III. tétel

 

Klasszikus fuvolaművész MA:

1. két tétel (lassú-gyors) az alábbi művek valamelyikéből:
    Bach: e-moll, E-dúr, A-dúr vagy h-moll szonáta, a-moll vagy c-moll partita;
    lehet továbbá orgona triószonáta vagy valamely hegedű-zongora szonáta ill. gambaszonáta átirata is; C. Ph. E. Bach: a-moll szólószonáta

2. két tétel (lassú-gyors) valamelyik Mozart-fuvolaversenyből
3. szabadon választott 19. vagy 20. sz-i zongorakíséretes előadási darab (min. 8 perc hosszúságú)
4. 1930 után íródott szóló mű (min. 4 perc)
Legalább 1 mű kotta nélkül játszandó!

 

Klasszikus gordonkaművész MA:

1. egy prelúdium Johann Sebastian Bach Esz-dúr, C-moll, vagy D-dúr szólószvitjeiből, vagy ugyan ezekből két tánctétel.

2. két tétel szabadon választott szonátából

3. egy virtuóz darab

4. gyors-lassú tételpár szabadon választott gordonkaversenyből


Klasszikus hegedűművész MA:

1. Egy etűd az alábbiak közül: Wieniawski op. 10 vagy Paganini op. 1
2. J. S. Bach szólószonáta első két tétele vagy Chaconne
3. Egy a következő hegedűversenyek nyitó tételei közül: Sibelius, Dvorak, Hacsaturjan, Prokofjev No. 1 / No. 2,  Sosztakovics No. 1 (1. és 2. tételek), Sosztakovics No. 2, Elgar, Mendelssohn op. 64, Bartók No. 2, Beethoven, Brahms, Csajkovszkij, Paganini No. 1/ No. 2, Dohnányi op.27 no. 1,  Hubay op. 99. no. 3

Klasszikus klarinétművész MA:

1. két etűd ellentétes karakterrel (Perier,Cavallini,Jettl stb)
2. egy versenymű lassú és gyors tétele
3. egy szonáta két tétele vagy karakterdarab
4. egy XX. századi vagy kortárs szólódarab


Klasszikus oboaművész MA:

1. J. S. Bach: g-moll szonáta I. tétel BWV 1030b
2. egy szabadon választott 19. századi előadási darab
3. Doráti: 5 darab vagy Britten: 6 metamorfózis
(Az egyik darab a fentiek közül kotta nélkül játszandó!)


Klasszikus trombitaművész MA:

1. egy szabadon választott barokk szonáta vagy versenymű két ellentétes karakterű tétele
2. egy klasszikus trombitaverseny – J. Haydn, N. Hummel, J. K. J. Neruda - I. tétele saját kadenciával, kotta nélkül
3. egy XX.-XXI. sz.-i szabadon választott darab

Klasszikus  zongoraművész MA:

Legalább 30 perces műsor négy zenei stílusból

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Véradás 2021. október 19. 10:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Kurzuskiírási időszak vége 2021. október 22.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00