Elméleti követelmények BA és osztatlan 10 féléves tanári szakirányokon

A szolfézs - zeneelmélet felvételi vizsga követelményei
hangszeres, illetve énekes szakirányokon

 

Szolfézs

Írásbeli

 • Dallamlejegyzés
  1. alapvetően XX. századi, egyszólamú műzenei részlet violin,- vagy basszuskulcsban, magadott kezdőhangról
  2. kétszólamú műzenei részlet violin - és basszuskulcsban, megadott az egyik szólam kezdőhangja (ritmussal), vagy az előjegyzés
 • Hallásgyakorlat
  1. 10 négyeshangzat-fordítás lekottázása a megadott legmélyebb hangra építve,
  2. 10 hangköz kottázása és megnevezése, megadott valamelyik hangja alapján

Korábbi felvételi pédák (szolfézs - írásbeli):

példa 1.


Szóbeli

 • Lapról éneklés: kb.10 ütemes, ritmikailag összetettebb, kromatikus (egyszólamú) műzenei részlet hangnévvel vagy szolmizálva énekelve
 • Hangközlánc: - mintegy 10-12 hangköz fordulat éneklése folyamatosan, nem kottakép, hanem a hangközök megnevezése alapján

Hozott anyagot nem kérünk!

Korábbi felvételi példák (szolfézs - szóbeli):

példa 1.
példa 2.
példa 3.
példa 4.
példa 5.
példa 6.
példa 7.Zeneelmélet

Írásbeli

 • Diktálások:
  1. 4-szólamú, hangnemben maradó összhangzattani példa kidolgozása
   fokszám megnevezéssel, megadva az előjegyzés
  2. Bach korál részlete ( 2 vagy 3 korál sor) szélső szólamok lejegyzése és az akkordok megnevezése
  3. bécsi klasszikus műzenei részlet szélső szólamainak lejegyzése és
   akkordjainak megnevezése
 • Olyan feladatok, amelyek kidolgozása révén a jelölt tanúságot tehet a harmóniák közötti tájékozódásáról, önálló alkalmazási készségéről:
  1. rövid akkordsorok összeállítása megadott basszusra
  2. "félbehagyott" akkordsor folytatása - befejezése (szólamszerkesztéssel)
 • Olyan feladatok, amelyek a szólamszerkesztési törvények elsajátítását ellenőrzik: megadott akkordsor (5-6 harmóniából álló) precíz kidolgozása

Korábbi felvételi példák (zeneelmélet - írásbeli):

példa 1.


Szóbeli

 1. kb. 10-16 akkordból álló harmóniasor diktálása zongorán
 2. Formatani villámkérdések (pl. szonátaforma, periódus, kóda, expozíció, stb.)
 3. 2-3 kérdés, ami a zeneirodalmi tájékozottságot illeti, különös tekintettel a jelölt hangszerére, annak irodalmára (ill. történetére)

Zongora kötelező felvételi anyag minden hangszer számára:

1 Bach mű
1 Bartók mű (a Mikrokozmosz III – IV. füzetéből , vagy a Gyermekeknek II – III- IV. füzetéből)
2 szabadon választott mű ( az egyik lehetőleg bécsi klasszikus szonatína I. tétele legyen)

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00