Digitális állományok feltöltése

Kedves Felvételizőink!

Alább közöljük a 2020/21-es tanév felvételi alkalmassági vizsgáira kért digitális állományok elkészítésének és feltöltésének szabályzatát.

A digitális állományok feltöltésének határideje minden képzés minden szakiránya esetében 2020. június 14. 20:00

Technikai követelmények:

1. Digitális állományok - személyazonosításra alkalmas okmány másolata, a hangszeres / magánének alkalmassági vizsgára készült videófelvételek, ill. motivációs levél - a Széchenyi Egyetem által biztosított Google Drive tárhelyre töltendők fel. A tanárképzési szakokon megkövetelt motivációs levelet ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon, a személyes Dokumentumok közé is fel kell tölteni. 

2. A Széchenyi István Egyetem a Művészeti Karra jelentkezők közül MINDENKINEK biztosít Google Drive tárhelyet, függetlenül a választott felvételi módtól - ami lehet jelenléti (A), vagy elektronikus alkalmassági vizsga (B).
A távvizsgáztatást választó jelentkezőket ezzel együtt arra kérjük, jelezzék ebbéli szándékukat legkésőbb 2020. június 8-án 12:00 óráig a zene@sze.hu email címre elküldött szándéknyilatkozatban. Orvosi, vagy hatósági igazolást mellékelni nem kell.
A személyes mappák legkésőbb 2020. június 5-től lesznek elérhetőek a Google Drive felületen, amiről a Google üzenetén keresztül kapnak értesítést jelentkezőink.

3. A Széchenyi Egyetem által biztosított Google Drive tárhely használatával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltöltő által itt megosztott állományok a feltöltő saját tárhelyének kapacitásába is beleszámítanak. Mivel a személyes Google Drive tárhely mérete 15 GB, ezért a feltöltőnek kötelessége gondoskodni arról, hogy saját tárhelyén  is kellő szabad hellyel rendelkezzen az állományok megosztásához, huzamosabb idejű tárolásához.
Az állományokat  2020. augusztus 31-én töröljük. A szolgáltatást igénybe vevő jelentkezőknek eddig az időpontig kell gondoskodniuk személyes tárhelyükön digitális állományaik helyigényéről.

4. Az elektronikus felvételit választókat kérjük, hogy személyazonosításra alkalmas arcképes okiratukról (személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány) készítsenek digitális másolatot, és azt PDF dokumentumként töltsék fel a Széchenyi István Egyetem által biztosított tárhelyen személyi mappájukba.
A dokumentumnak az okirat másolatán túl tartalmaznia kell a jelentkező nevét, születési adatait, személyi okmányának számát, aláírását, valamint a jelentkezésben megjelölt képzések nevét szakiránnyal együtt.
A személyazonosítási dokumentum hiányában a videó állományokat, valamint a tanárképzési szakokra kért motivációs levelet nem áll módunkban hivatalos felvételi anyagként elfogadni.

5. Google fiókkal nem rendelkező jelentkezőink óriásfájlként is elküldhetik digitális állományaikat .zip archívumba csomagoltan. E célra használhatják tk. a WeTransfer, vagy a ToldACuccot internetes szolgáltatásokat. Az óriásfájlnak tartalmaznia kell minden, a szak felvételi követelményeiben előírt és fentebb már említett dokumentumot, videóanyagot.
Az óriásfájlok letöltési helyét tartalmazó üzenetet a zene@sze.hu email címre várjuk. Az óriásfájl-küldő szolgáltatás üzenetében fel kell tüntetni a legfontosabb személyi és elérhetőségi adatokat (név, anyja neve, lakcím, telefonosszám, email), továbbá a felvételi jelentkezésben megjelölt képzéseket (pl. BA, MA, osztatlan), valamint szakirányt (hangszer) is.

A feltöltéssel kapcsolatban technikai segítség a zene@sze.hu email címen kérhető. Kérjük, csak abban esetben írjanak emailt, ha a Google segédleteiben nem található meg az akadály elhárításához szükséges információ!

 

A digitális állományok formai követelményei:

1. A felvételi vizsgára készített videó állományok formátuma MP.4 vagy MOV. Ajánlott felbontások: 720p vagy 1080i (HD videó). A felvételek technikai minősége az értékelést érdemben nem befolyásolja, ugyanakkor törekedni kell a jó minőségben történő kép- és hangrögzítésre.

2. A felvételen a kamerával szemben tilos bármilyen fény vagy világítás elhelyezése, ami a felvételiző beazonosíthatóságát nehezíti.

3. A felvételt egész alakos formában kell elkészíteni, amin a jelentkező – hangszeres jelentkező esetén hangszerrel együtt - jól látszik, továbbá adott esetben egyértelművé tehető a kotta nélküli játéknak való megfelelés

4. Zongora szakirányos jelentkezők esetében a felvételt oldal irányból kell elkészíteni, ügyelve arra, hogy a jelentkező keze és pedálhasználata is jól látható legyen  

5. A felvétel elején a jelentkezőnek kötelezően igazolnia kell magát személyigazolványának jól látható felmutatásával, majd jól érthetően be kell mutatkoznia és el kell mondania a felvételen hallható mű információit (szerző, mű címe, tételszám - amennyiben van)

6. Az egyes műveket külön felvételen kell rögzíteni, egy felvételen nem szerepelhet több mű

7. Az adott művet/tételt folyamatában, szerkesztés nélkül kell rögzíteni, annak vágása, képi/hangi utómunkája szigorúan tilos!

8. A videoklip nevében egyértelműen szerepelnie kell a mű címének és a jelentkező nevének. A rögzített művek/tételek elhangzási sorrendjét is tanácsos meghatározni (pl.: 02_Haydn_C-dúr_gordonka_verseny_1_tétel_Mint_Ali.mp4)

9. A feltöltött videófelvételek lejátszhatóságát a jelentkezőnek kötelessége ellenőrizni mind saját eszközén, mind a biztosított Google Drive tárhelyen

10. A tanári szakokra jelentkezőktől legalább 2000 karakter terjedelmű motivációs levelet kérünk, amelyben a tanári pálya választásának egyéni indíttatásait, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos eddigi tapasztalatait, elképzeléseit kérjük kifejteni.

11. A feltöltött állományok a fenti határidőt követően nem módosíthatók!

A feltöltött állományok jelen szabályoknak való megfelelését a Széchenyi Egyetem Művészeti Kar jogosult elbírálni.
A fenti határidő után megosztott felvételeket az intézménynek nem áll módjában figyelembe venni.

Győr, 2020. május 13.

Dr. Hontvári Csaba s.k.
dékán

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.