Pályázat gordonka tanári munkakörre

Intézményünk gordonkatanára, dr. Kornfeld Zoltán ez év nyarán nyugdíjba megy. Munkakörére állaspályázatot írunk ki, mely megjelent a Széchenyi István Egyetem honlapján is (http://uni.sze.hu/oktatoi-es-tudomanyos-kutatoi-palyazatok/muk-szmt-palyazat-muvesztanar-munkakor-betoltesere) 63. számú pályázat alatt.

A jelentkezés a feltételeknek megfelelően június 7-ig történhet, a pályázat lebonyolítása (a jelentkezettek behívásával) a június 11-15 közötti időszakban kerül sor, melyben a jelöltek egy kb. 20 perces koncertet adnak, valamint az egyetemista hallgatóink műsorában szereplő - a helyben kiválasztott - művet tanítják.

A pályázat teljes szövege itt is megtekinthető, további információért keressék dr. Ruppert István dékánt (30-3677001)

Széchenyi István Egyetem                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Művészeti Kar
Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszéke
MŰVÉSZTANÁR munkakör betöltésére.
(63.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Művészeti ágának megfelelően, két tanulmányi félév átlagában heti 20 órában részvétel a hallgatók képzésében, konzultálásában, vizsgáztatásában; folyamatos eredményes hazai és nemzetközi művészeti tevékenységet (koncertezés, kiállítások, stb.) folytatása; aktív részvétel a művészeti szakmai közéletben. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részvétel az oktatás előkészítésében, foglalkozások vezetésében; részvétel a szakdolgozatok konzultálásában és a hallgatók művészi munkájának irányításában és a TMDK munkában." Gordonka főtárgy-, gordonka hangszerismeret, repertoárismeret-, zenekari anyagismeret-, metodika és kamarazene tárgyak oktatása. Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
- Egyetem, (MA,MSC vagy osztatlan képzés) Gordonka művésztanári diploma ,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);
- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2018 , valamint a munkakör megnevezését: MŰVÉSZTANÁR.
és
- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók próbajátékra illetve próba tanításra történő behívását követően, a pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- egyetemi honlap 2018.05.08-2018.06.07.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Elérhetőség

Postacím:
Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar
9025 Győr, Kossuth L. u. 5.

Telefon:
+36 (96) 329-735 vagy +36 (96) 314-862

Fax:
+36 (96) 314-862

E-mail:
zene@sze.hu

Térkép

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel - a Városháza előtt induló 1-es busszal
Gyalog a vasútállomástól / buszpályudvartól kb. 10 perces kényelmes sétával

Galéria

Művészeti Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00